E14CN ~ Thời khóa biểu

<
>
Có hiệu lực từ 6/2 đến 30/3
Kíp\Thứ
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
1
An toàn bảo mật (E)
Phương pháp luận
An toàn bảo mật (E)
Mạng máy tính (E)
2
Mạng máy tính (E)
Lập trình Web
Công nghệ phần mềm (E)
Kỹ thuật đồ họa

Many Thanks

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Facebook: Sin Nguyen. Nếu bạn thấy thời khóa biểu bị sai sót thì kệ cm bạn.